سرکویر....تنها...ما

:: سرکویر....تنها...ما
سرکویر تنهای...........ما


گمان مبر که چون ازتو دور شدیم ودست روزگار هر کدام از فرزندانت رابه جایی انداخت ازیادمان خواهی رفت....سرکویر مظلوم ما.. میدانم که درحقت جفا کرده ایم.. ما فرزندان نا خلف رهایت نمودیم واز پی راحتی خود هرکدام به گوشه ای از غربت. دورازکوچه های خاکی باصفایت.. کوچه باغهای تنگت ومعطرت.وبیابانهای لخت وپهناورت.ومردم زنده دل وخردمندت عزلت گزیدیم. .گاهی که از بدبختیای شهر خود مون رامی رهانیم وپی دلتنگیا مون به نزدت میآییم... به هرجا که مینگریم بر خجالت و شرمساریمان افزوده میشود..رنگ ازرویت پریده..خونه های کاهگلیت را باران شسته وویران کرده... باغستانهایت راخزان. خشک کرده ودشتهایت به جای گلهای آفتابگردان وزرت. و.سبزی پنبه وگندم وارزن بوته های خار..روییده... از محمود آباد ودیان از مظفراباد وکلاته عباس.از پشک سروجی. وازتَودَدر.وسنجو وصدها کلاته وابگاههای سرسبزوابادت دیگه هیچ اثری نیست. وهمه این خرابیا دلمونو به درد میاره..دیگه از انگورهای پرازاب وانارای ملست اثری نمانده تا پاچه ی شلوارامونو تا زانو بالا زده وبا فروکردن پاهامون توی آب روان جوب ازاونا بخوریم. وقاه قاه بخندیم... واینا همش تقصیرماست که راحتی وخوشی شهر که حالا فهمیدیم همش سراب بود..به تو وهمه خاطراتی که با تو ودر تو داشتیم ترجیح دادیم..بدجوری توی شهر اسیر شدیم..ولی مطمئن. باش که هیچ شبی بی یادتو سر به بالشت خواب نمی گذاریم.آ.همیشه در قلب ویاد ما جاری هستی کویر تنهای ما❤️
التماس دعا
ابراهیم مرتضایی
@Asarkavir
منبع : سرکویر-BLOG.IRسرکویر....تنها...ما
برچسب ها : کرده ,سرکویر

سرکویریم

:: سرکویریم
سخنه شبه مدیر اهل سرکویرم .همانجا که آفتابش درخشانتر از هرجاست.اسمان روزش ابی وبلند وازکهکشان شبش کرور .کرور ستاره میبارد.من اهل سرکویرم همانجا که صبحش نوید بخش امید است .میدانی چرا چون مردمانش زودتر از خورشید بیدارند وچکاچک بیل وداسشان درسحرگاهان آهنگین تر از نغمه بلبلان چلچله هاست.من اهل سرکویرم غیرتی .متعصب به آیینم به هویتم به اصالتم.میدانی چرا چون همه اش ناب است واصیل.من سرکویریم مهربان و مهمان نواز .دلنازک و عاطفی میدانی چرا.چون وارثم و این ارثیه پدرانمان هست که به یادگارحفظ کرده ایم. من سرکویریم دل زنده .خنده رو اما محکم واستوار.سرم برتاق عرش دلم غرص به فردا که روی سفییدم پیش مولا..من سرکویریم.نمکین دلربا میدانی چرا .زادگاهم نمکزاراست است صحرایی بی انتها.من سرکویریم معتقد به شیرمیدان شاه مردان. اسدالله الغالب .حیدر کرار.علی بن ابیطالب.شیعه وروسپید فردای محشر.بازم کسی هست نداند من کی هستم؟؟؟؟؟؟ توضیح اینکه منظور از (من سرکویریم)فقط شخص من حقیر نیست این تعاریف رااززبان همگان نوشنم هرانکس که اهل سرکویره .هرکجا که هست... زنده باشید وبرقرار....ملتمس دعا ابراهیم مرتضایی https://telegram.me/asrfg
منبع : سرکویر-BLOG.IRسرکویریم
برچسب ها : سرکویریم ,میدانی ,سرکویرم ,سرکویرم همانجا

سرکویر را دوست دارم مقاله ای از ابراهیم مرتضایی

:: سرکویر را دوست دارم مقاله ای از ابراهیم مرتضایی
سرکویر من .خنکای نسیم صبح گاهانت را دوست میدارم. وقتی که ازروی سرزمینی تفتیده میاید.سرکویرمن.طلوع افتابت را که آهنگ گرمه عشق وحرارت وامید می نوازد دوست دارم..سرکویرمن کویر پهناورت را .نخلهای بلندت را که سرود شورو شیدایی می سراید دوست دارم. سرکویر من مردمانت را که نمونه ای خالص از پاکی وپاکدامنی.تلاشو وغیرت.واهل کوشش وزحمتند دوست دارم..سرکویر من.چهره آفتاب سوخته روستاهای محرومت را.بامو دیوارهای کاهگلیش را دوست میدارم.سرکویر من نام قشنگت را بروی سینه ام خواهم گذاشت در وقت مردن .بدانند اهل دنیا هرکجا باشم.هرکجا افتم.هرکجا خیزم .ترا من دوست دارم..سرکویرمن.....ترامن دوست دارم ❤️ ❤️ تماس با مدیر وارسال مطالب 09129420252 . ورودبه کانال @sarkavir
منبع : سرکویر-BLOG.IRسرکویر را دوست دارم مقاله ای از ابراهیم مرتضایی
برچسب ها : دوست ,سرکویر ,هرکجا ,سرکویرمن ,دوست دارم ,دارم سرکویر ,دارم سرکویرمن ,دوست میدارم

نوای سرکویر...وسخنهای شب مدیر

:: نوای سرکویر...وسخنهای شب مدیر
سخن شب نگاهمون کن .ازکوچکی که کاری جز شیر خوردنو گریه کردنبلد نبودیم .مادرمون سر بند یاحسین به پیشونی مان می بست .یه پیرهن سیاه کوچولو می دوخت .میاوردمون تو مجلس عزات .حسین جان میخام بگم .کشته مردت هستیم از همون کودکی.هرچه هم بزرگتر شدیم این عشق فرورانتر شده..سخن شبم را بخاطر اربعینت معطر کردم بنامت .حسین .حان فاطمه و آرام دل زینب .نیازی نیست تا ازارادت هابمان به شما عکس بگیریم تا تو بببنی که خود آینه تمانمای جهانی وهیچ چیز ازشما پنهان نمی ماند.این که دلم تنگ کربلایت هست .قصه دیروز وامروز نیست.این آرزوی دیرینه از طفولبت درست زمانی که پا به عرصه ی وجود گذاشتیم با ما متولد شد..حاشا وپنهانی نیست که شیعه.حسینم.تشنه آب علقمه.وجز این افتخاری برای من نییست.حسین جان به ابن شب عزیز حاجات همه مردم منطقه را براورده بفرما..تشنه دیدار قبر شش گوشتونند .حاجتشون بده. انچه که ارزوی ماست در دنیا زیارتو درعقبا شفاعت السلام و علیکم ورحمت الله وبرکاته☘☘☘ @sarkvir
منبع : سرکویر-BLOG.IRنوای سرکویر...وسخنهای شب مدیر
برچسب ها : حسین

سر کویر وبلندای همتش

:: سر کویر وبلندای همتش
سر کویر سرکویر بیدین جهت سرکویر نامیده شد که درابتدا ی کویر از جایی که کویر شروع میشه...سر.....کویر قرار گرفته.سرکویر دارای آب وهوایی خشک می باشد .که به همین خاطر بیشتر محصولاتش را میوه ها وسبزیجات گرم مزاج شکل داده .مانند خرما.خربزه سیر.پیاز وغیره....این روستاهای کویر هرکدام دارای قنات های چندین صد ساله هست که آب کشاورزی منطقه ازانها تهیه میشود هرچند که وجود این قناتها بهترین شیوه ی تهیه آب درمناطق کویریه اما متاسفانه در سالهای اخیر به خاطر بارش کم نزولات اسمانی بسیار کم شده وفروکش کرده.وبه همین دلیل دو سوم اززمینهای زیر کشت ناکار امد شدهوبه صورت زمینهایی بایر درامدهسرکویر درطول تاریخ به صورت سنتی کشاورزی کرده واین روش هنوز هم ادامه داشته ویکی از بی رونقی کارکشاورزی وترک این شغل آبرومند وبومی همین استزحمت وسختی بسیار ودرامد اندک.این منطقه استعادهای درخشانی درهمه زمینه های تحصیلی داشته ومیشه گفت که از دل همین کویر تفتیده ی بدون امکانات انسانهای بزرگ وفعالی تحویل جامعه داده شده که نه تنها در سطح استان بلکه در اقصی نقاط کشورباعث افتخارندو درپستهایی مهم مشغول خدمت هستن.بله اگر بخاهیم بشماریم شاید صاحبان نام راضی به این امر نباشند اما اشاره ای چند به بعضی ازانها به اختصار مینمایم .مدیر کل دادگستری خراسان جنوبی.ونماینده تام الااختیار قوه قضاییه در سه استان ..ریس امور فرهنگی کل استان سمنان ..معاونت درسازمان تامین امنیت استانداری .معاونت کمیته امداد شهرستان..دراستان.واگر بخاهیم به ریز نام ببریم از سردار وسرهنگ ودیگر بروبچه هایی که در لایه لایه های سازمان های نظامی وانتظامی واداری استانی وکشوری از سرکویریهای همت بلند هستنکه مشغول خدمتگزاری میباشند.قبلا روستاها ومشکلات مطقه و موقعیت جغرافیاییش معرفی شده دوستان میتوانند درهمین کانال انرا مطالعه نمایند .......این مقاله توسط درتاریخ95/8/24 تحریر شد ودر وبلاگ . سرکویر-blog.ir قرار گرفت . .
☂ تماس با مدیر وارسال مطالب 09129420252 . ورودبه کانال @sarkavir
منبع : سرکویر-BLOG.IRسر کویر وبلندای همتش
برچسب ها : کویر ,همین ,سرکویر ,استان

سرکویر علت محرومیت

:: سرکویر علت محرومیت
سرگردانی منطقه سرکویر دلایل محرومیت .؟؟؟ .منطقه سرکویر بکی از مناطق کویریه که در جنوب شرقی استان واقع شده این منطقه در 140 کیلو متریسمنان در 120کیلومتری دامغان و 170کیلومتری شاهرود قرار دارد .اگر نامهربانی کنیم وکوه زر وروستاهای اطرافش را از روستاهای پایین کوه که در حاشیه کویر قرار گرفتند منها کنیم مجموعه روستاهای کویری 10 روستا میباشد که اسامی انها رشم .حسینیان.معلمان سینگ .سوسنوار.سطوه.مهدی آباد..بیدستان.سرتخت وطرود میباشد.البته منطقه ی سرکوبر تا جندق که در 140کیلومتری جنوب معلمان در مسیر جاده دامغان ..اصفهان قرار دارد ادامه داشته ..که در سالهای 1334و1333 به گمانم ازاستان سمنان جدا ودراختیار استان اصفهان قرار گرفت بگذریم..بکی ازدلایل اصلی محرومیت این منطقه سرگردانی میان استان وشهرهای زیرمجموعه مثل دامغان وشاهروده. .مادر سالها پیش زیر نظر استان بودیم تا اواخر دهه 40و ورود به دهه 50بعد ازچند.سال بعد منطقه ی مظلوم مارا فرستادن طرف شاهرود یکی دو دهه این منطقه برای ایاب ذهاب وکارای اداری ورفع ورجوع باید راه طولانی شاهرود را میامدیم ومیرفتیم .اونم درحالی بود که جاده ی دامغان وسرکویر وجود نداشت.وباید میرفتیم سمنان ازانجا به دامغان وبعد شاهرو.واقعا مسئولین چقدر هوای مارا داشتند. اواخر دهه 1360گلنگ جاده دامغان به زمین خورد وکم کم بالاخره این جاده که الان شاهدش هستین.افتتاح شد .مسئولین محترم کشوری واستانی هم به تکاپو افتادنو مارا از شاهرودیا گرفتن و دادن به دامغانیا .الان یک تقریبا سی سالیست که دامغانیا دارند مثلا به سرکویر خدمات میدن. . اگر دقت کرده باشین در بیشتر قرن اخیر این منطقه محروم ومظلوم مرتب بین شهرستانها پاس کاری میشده وتا امده ثبات پیدا کنه دوباره سرنوشت منطقه ومردمش را به دست مسئولی دیگر سپرده اند... . البته این یکی از هزاران علت ودلیل عقب ماندگی ابن منطقه در سالهای متمادی هست . ..خداکنه بتونیم با همت خودمون وکمک مسئولین سروسامانی به منطقه مون بدیم واز مهاجرت مردم نازنینمان به شهر ودیار غربت جلو گیری نماییم مقاله.: ابراهیم مرتضایی تاریخ: 1395/8/23 ارسال وتماس بامدبر کانال با
@sarkavir
منبع : سرکویر-BLOG.IRسرکویر علت محرومیت
برچسب ها : منطقه ,دامغان ,جاده ,سرکویر ,استان ,مسئولین ,اصفهان قرار ,جاده دامغان ,قرار دارد ,منطقه سرکویر

محل قرارگیری آمارگیر www.datagozar.com